Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Jiný konec světa je možný

Tagy: voda vlaky vltava
Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2016-11-10
Nahráno: 2016-11-04
Práva: All rights reserved.

Výzkumný ústav vodohospodářský TGM v Podbabě byl založen v roce 1919 jako Státní ústav hydrologický usnesením ministerské rady vedle Vltavy naproti Císařského ostrova v Podbabě. V srpnu 2002 bodovy zaplavila katastrofální povodeň a trvalo 3 roky, než se byla znovu zahájena činnost v nové budově laboratoří pro oblast vody, odpadů a dalších složek životního prostředí. V červnu 2013 byl ovšem ústav postižen další povodní. Ta sice nedosáhla katastrofických rozměrů jako v roce 2002, ale následky byly odstraňovány řadu měsíců. V posledních letech se činnost VUV zaměřuje na ochranu říční sítě, na jakost vod a hodnocení stavu vodních útvarů. Ústav úspěšně řeší rozsáhlé výzkumné záměry "Výzkum a ochrana hydrosféry" a "Výzkum pro hospodaření s odpady", dále projekty pro sledování a hodnocení antropogenních tlaků na jakost vod v povodích Labe, Moravy i Odry a řadu dalších. Komponovaný večer připravili Lucie Rosenfeldová, Matěj Pavlík, Jiří Žák a Pavel Sterec v hydrotechnické laboratoři, která je ve stavu rekonstrukce. program proběhl formou paralelních diskuzí se 4 pozvanými hosty, kteří hovořili k tématům sociálního inženýrství, enviromentálních zásahů, antropologie hranic. Jako součást festivalu Fotograf.