Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Futura Pec

Tagy: galerie stroje
Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2016-09-26
Nahráno: 2016-09-26
Práva: All rights reserved.

Záznam části akce, kterou Martin Zet připravil pro vernisáž své výstavy v Galerii Futura. Většinou jde o rekace na architekturu interiéru. ve sklepě a v horním patře. Název výstavy zní - | - (svislá čára) a naznačuje pohyb zezdola vzhůru zezhora dolů, případně segmentaci horizontálního pole na levou a pravou, Futurapec je patrně něco jako "action sculpting": do bílé prázdné místnosti v patře, kterou vidíte na fotografii Zet přestěhoval z ateliéru svoji starou keramickou pec. Zapojil do elektřiny, rozžhavil a ve žhoucím stavu ji před zraky přihlížejícího hloučku pečlivě a brutálně dekonstruoval. Fragmenty rozházel, či rozmístil po podlaze. Vivisekce zahalila místnost a diváky jemným, dusivým popílkem, stoupajícím z nitra deflorované pícky a zvířený popel pronikal rychle do širokého okolí. Návštěvníci postupně odcházeli, nenuceně popíjeli a rozmlouvali na dvoře. Akci Zet zaznamenal na gopro videokameru, kterou si připevnil před ústa. Video možná bude součástí instalace?

Foto: Adam Zet
http://futuraproject.cz/futura/event/211-martin-zet-