Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

V libeňském podchodu

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2016-09-26
Nahráno: 2016-09-25
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: tunel.mp3

V pěším podchodu, či snad podchodu pro pěší pod Libeňským mostem. V neděli večer je frekvence projíždějících cyklistů a běžců vyšší než ve všední den. Ale frekvence projíždějících tramvají nahoře na mostě je naopak nižší. Podchod odděluje Rohanský ostrov, který není už dávno ostrovem a Libeň, respektive Libeňský ostrov, což je zase pouhý poloostrov. V posledních letech se proměňuje kdysi dělnická čtvrť s loděnicemi, továrnami a zahrádkářskými koloniemi v golfová hřiště a luxusní residence pro bohaté. Za plotem.