Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Stavidlo na Hamerském rybníku v Záběhlicích

Tagy: voda ptáci
Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2019-07-06
Nahráno: 2019-07-06
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: zabehlicesplav.mp3

U stavidla je slyšet zdola padající voda a občas na nebi přeletí rorýsi. Rybník je mezi Záběhlicemi a Spořilovem na náhonu Botiče a Hamerského potoka.Na pravém břehu je záběhlický kostel Narození Panny Marie. Rybník vznikl roku 1770 v souvislosti se zřízením měděných hamrů. Voda kdysi poháněla měděný hamr. Je pravděpodobné, že rybník je starší a byl jen obnoven nebo rozšířen. Při odbahňování v 60. letech byly nalezeny na dně rybníka pozůstatky středověké tvrze. Během revitalizace v letech 2008-2009 byl vybudován východnější ostrůvek a drobné mokřádky ve východní části rybníka. Při severním břehu je sportovní areál.