Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Hangování U Anděla

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2017-04-01
Nahráno: 2017-03-06
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: uandela.mp3

Hudbník na křižovatce u Anděla hraje na hang a didgerydoo. Hang je melodický perkusní hudební nástroj. Spíš než bubnu je příbuzný činelům nebo steelpanu. Skládá se ze dvou miskovitých kovových částí, vytvrzených plynovou nitridizací. Vznikl jako výsledek mnohaletého výzkumu rozličných nástrojů z celého světa, jako jsou steelpan, bubny, ghatam nebo gamelan. Design hangu je přisuzován švýcarským výrobcům hudebních nástrojů Felixu Rohnerovi a Sabině Schärerové (PANArt Hangbau AG). Název pochází z bernského nářečního slova pro ruku hraje se něj údery prstů; Zvuky podobné udu vznikají rezonancí vzduchu uvnitř nástroje, údery na mělké mušlovité výlisky zní jako zvonky. Vnitřní nota na dolní kopuli je basová nota, její tlumení mění výšku tónu jako u tamy. Kolem této noty je harmonicky naladěno sedm až devět dalších not.