Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Anežka a Kostel sv. Haštala

Tagy: kostel stroje
Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2017-04-01
Nahráno: 2017-03-21
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: hastal.mp3

Podle legendy byly v kostele sv. Haštala uloženy ostatky světice Sv. Anežky Přemyslovny. Zemřela ve svých zhruba 70 letech 2. března 1282 a pohřbena byla o dva týdny později v kapli Panny Marie v klášterním kostele sv. Františka. Později byly její ostatky vyzdviženy a přeneseny na jiné místo. Snad za husitských válek, a dnes neznáme místo, kam byly uloženy. Kromě kostela svatého Haštala v těsné blízkosti tzv. Anežského kláštera, patří mezi hypotetická místa posledního odpočinku české světice také Panenský Týnec, kde byl pro klarisky roku 1280 založen klášter, nebo rotunda sv. Kříže na Starém městě pražském. Hrob svaté Anežky souvisí s údajným výrokem litoměřického probošta Jana Papouška, který žil v 15. století, že až se kosterní pozůstatky světice konečně najdou, přijde do naší země blahobyt a pokoj. Hledání místa posledního Anežčina odpočinku tak má dlouhou tradici. Sestry klarisky prováděly výzkum na místě původního hrobu v kapli Panny Marie, zde totiž prý několikrát viděly neznámé světlo a děly se nad ním zázraky. Hlavním důvodem hledání ale zřejmě byl fakt, že podle církevních zákonů nebylo možné Anežku svatořečit, dokud nebudou nalezeny její ostatky. Výzkum probíhal v kostele sv. Haštala v 80. letech 20. století, ale na jiném místě, než byl uskutečněn výzkum nedávný.
Restaurátoři radarem pod podlahou zachytili truhlu a dva kovové předměty, což mohla být královská pečeť a abatyšina berla. Svatá Anežka v kostele složila svůj řeholní slib, proto bylo místo zařazeno mezi možné adepty na úkryt ostatků. Kolem kostela byl hřbitov, který patřil ke klášteru. Anežka byla blahořečena díky části kostry - dolní čelisti, uložené ve španělském El Escorial. 12. listopadu 1989 papež Jan Pavel II. prohlásil českou princeznu Anežku za svatici a 17.listopadu nastaly události, které vedly k pádu režimu. Anežčiny ostatky patrně kdesi pod Prahou odpočívají dodnes. Blahobyt nastal přesto, ale to je tam všechno. Nahrávka pořízena z otevřených dvěří do kostela, kde opravují řemeslníci lavice.