Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Jan Patočka a Max van der Stoel v Intercontinentalu

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2017-03-11
Nahráno: 1977-03-01
Práva: Creative Commons Licence

Záznam ze setkání Jana Patočky a nizozemského ministra zahraničí Maxe van der Stoela v hotelu InterContinental na Starém Městě. Nizozemská delegace byla v Praze na oficiální návštěvě. Schůzku s mluvčími Charty se pokusil zorganizovat novinář Dick Verkijk.Verkijk nejdřív kontaktoval Jiřího Hájka, ten byl ovšem v domácím vězení (Václav Havel byl ve vyšetřovcí vazbě). 1. března navštívil Verkijk Jana Patočku. Ten, ačkoliv - již nemocný - odjel do hotelu InterContinental, kde se setkal s ministrem zahraniční. Odvaha se stala Patočkovi osudnou. Po setkání, které nejspíš Stb monitorovalo, ho tajná policie zadržela a jedenáct hodin výslýchala, (z výslechu se nejspíš záznam nedochoval). Na následky vyčerpání - mozkovou příhodu a selhání srdce Jan Patočka po dvanácti dnech zemřel. Prezident Gustav Husák setkání s nizozemskou delagací plánované na 2. března zrušil. van der Stoel si smrt Jana Patočky údajně vyčítal."Poděkování patří Dicku Verkeikovi, přímému účastníkovi a iniciátorovi pražského setkání Jana Patočky s Maxem van der Stoelem za poskytnutí zvukového záznamu." (text: Jan Vít) Verkjik je patrně muž s brýlemi a mikrofonem na fotografii Vincenta Menzela.

Hotel Intercontinental byl postaven mezi lety 1968 a 1972, interiéry byly dokončovány ještě během 80. let. Na interiérech spolupracovala řada význačných architektů a umělců - plátna Františka Ronovského, skleněné plastiky týmu Čermák, Čermáková, Jíra, gobelín Aloise Fišárka, skleněné lustry kongresového sálu od Reného Roubíčka či ornamenty Čestmíra Kafky. Stavbě dominuje masivní „koruna“ s bývalou restaurací Zlatá Praha proslavenou výhledem na Prahu.

Zvukový záznam zveřejnil kanál Oikoumena na youtube