Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Duté zábradlí u dráhy, Počernice

Autor: jez (Jez riley French)
Odesláno: 2008-08-15
Nahráno: 2008-06-13
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 080813193806.mp3

Dolní Počernice nádraží.jezrileyfrench.carbonmade.com