Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Noční psi a oheň v Lysolajích

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2008-08-13
Nahráno: 2008-07-05
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 080811181718.mp3

Obec s krasným jméněm Lysolaje je na dolním konci Šareckého údolí. Donedávna vzácně vesnický model pražské periférie. Nahrávka zachycuje posezení v pozdním večeru u ohníčku, který plápolal nedaleko studánky. Pro zvukovou Prahu vzácná situace, kdy nejsou téměř slyšet letadla z letiště v Ruzyni, ani auta. Naopak zazní štekání psů z okolní zástavby. Doporučuji poslouchat se sluchátky