Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

V kostele sv. Rocha

Tagy: kostely děti
Autor: milos (Miloš Vojtěchovský)
Odesláno: 2019-10-08
Nahráno: 2019-10-06
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: svatyroch.mp3

Kostel sv. Rocha, Šebestiána a Rozálie u Olšanských hřbitovů v sousedství Olšanského náměstí. Byl postaven v letech 1680 až 1682 jako morová kaple. Sloužil spolu s hřbitovem k poslední cestě obětí morové epidemie, která v Praze řádila. K pochovávání zemřelých měla jednotlivá pražská města zřídit pohřebiště za městskými hradbami. Tak vznikly v Olšanech tři morové hřbitovy – staroměstský, novoměstský a židovský. Z rozhodnutí magistrátu Starého Města byla u nově založeného pohřebiště postavena r. 1682 morová kaple, pravděpodobně podle plánů Jeana Baptisty Matheye. Stavba je v nejstarší části Olšanských hřbitovů, které v době vzniku kostela byly daleko za městskými hradbami pražskými, v místě usedlosti a osady Wolšany. Většina mobiliáře kostela pochází z konce devatenáctého století. Rekonstrukce z let 2005-2006 zanechala v kostele nové architektonické prvky (oltář, zpovědnice a vstupní kované dveře s vitráží).