Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Uvnitř železničního tunelu

Autor: peter (Peter Cusack)
Odesláno: 2008-08-08
Nahráno: 2008-07-03
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 080814160506.mp3

Projíždějící vlaky nahrané uvnitř tunelu vedoucím na Hlavní nádraží. Vedle zvuku vlaků nahrávka obsahuje zvuk zastavující se lokomotivy a její pohyb opačným směrem na jinou kolej. Sekvence byla upravena a periody mezi jednotlivými akcemi zkráceny.