Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Čištička podzemních vod

Tagy: interiéry
Autor: peter (Peter Cusack)
Odesláno: 2008-08-08
Nahráno: 2008-07-02
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 080813212231.mp3

Bývalá čistička vod v Bubenči. Dnes slouží celá komplex jako musem, a interiéry mají působivou atmosféru. Stroje jsou stále ve funkčním stavu a v podzemí jsou k vidění (slyšení) tunely a vodní šachty s cihlovými stěnami. Kdysi jimi proudila vyčištěná voda do řeky a v tmavém, tajemném a chladném obvzduší znějí ozvěnou odrazy kapek vody.