Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Dlouhé čekání na vodu

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2015-05-06
Nahráno: 2015-05-02
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: sudekmix.mp3

Na dvorku domu na pražském Újezdě č.p. 432 stojí dodnes zpomenutá ruční pumpa.Je asi stejná jako ty, které stávaly v Praze všude, kde neměli zaveden vodovod. Sloužily jako zdroj vodu nájemníkům pražských činovních domů. Návštěvník galerie Ateliér Josefa Sudka dnes může rumplovat pákou pumpy dovučerpání. Voda ze studny na povrch nedoteče. Alespoň v zahradách kolem dřevěné stavby žije plno ptáků, na nahrávce slyšíte mimo jiné celkem vzácného vrabce. Sudkův Ateliér je posledním exemplářem typického zahradního fotografického ateliéru z konce 19. století. Byl na Malou Stranu v roce 1901 přestěhován z Královských Vinohrad. Původní stavba vyhořela a byla v roce 1990 rekonstruována. Josef Sudek se sem nastěhoval v červnu 1927 a pracoval a žil tu se svou sestrou Boženou Sudkovou až do roku 1959, kdy se přestěhoval do nedalekého přízemního bytu na Úvoze. Božena v ateliéru zůstala sama, ale Sudek až do konce života tady vyvolával a zvětšoval svoje fotografie. Z ateléru pochází několik cyklů jako „Okno mého ateliéru“ (1940 - 1954), „Procházka po mé zahrádce“ (1944 - 1953), „Zahrádka mého ateliéru“ (1950 - 1970) a „Zátiší na okně mého ateliéru". Sudek si chodil k pumpě pro vodu. Možná by stálo za to pumpu opravit?

http://www.sudek-atelier.cz/