Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Klášter sv. Anežky a Stínadla

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2017-03-05
Nahráno: 2017-01-06
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: klasterng.mp3

V ambitu kláštera sv. Anežky Na Františku. Cesta prostory kaple Panny Marie k pohřebišti Přemyslovců, do kostela sv. Salvátora, presbytáři kostela sv. Františka a Anežčiny oratoře. Po asanaci začátkem 20. století zůstaly v místech mezi kostelem sv. Haštala a Anežským klášterem zachovány části ulic Řásnovka, Kozí a U Milosrdných. Od 50. do 80. let nechal magistrát zbourat středověké nájemní domy, obklopující původně klášter. V 80 letech definitivně zmizela jedna z tajemných částí Prahy, kde Jaroslav Foglar čerpal inspiraci k psychogeografii Stínadel - tísnivému labyrintu klikatých uliček a temných průchodů mezi Klášterskou, Malou Klášterní, Řásnovkou a rozpadlými dvorky kolem kláštera. Pamatuji si rozpadlé přístavky a snad i podzemní chodby, kudy se prý dalo společně s Vonty projít až na nábřeží k Vltavě.