Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Mons Caroli Sancti

Autor: alexander (Alexander Honzák)
Odesláno: 2011-06-05
Nahráno: 2011-06-03
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 110603091718.mp3

Na Karlově - Mons Caroli Sancti - což je nejvyšší místo Nového Města pražského. Kostel věnovaný svatému Karlu Velikému s klášterem řeholních kanovníků sv. Augustiána nechal postavit Karel IV. K chrámu přiléhá někdejší augustiniánský klášter. V budově bývalého kláštera je Muzeum Policie ČR.