Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Datel v Thomayerových sadech

Autor: jirina (Jiřina Drahošová)
Odesláno: 2011-06-06
Nahráno: 2011-03-13
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 110604223611.mp3

Několik bubnujících datlů černých, nebo strakapoudů v libeňském Thomayerovu parku nad ústím Rokytky. Bubnováním datel obhajuje své hnízdní teritorium a jednotliví ptáci si často povídají na dálku tlučením zobákem do rezonujících dobře znělých kmenů. Frekvence tlučení je velmi rychlá a mozek datlů je proto uložen v jakémsi pouzdru s tekutinou, zabranujícím otřesům.