Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Monument jedné zahrádkářské kolonie

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2022-06-13
Nahráno: 2022-06-13
Práva: Creative Commons Licence

Fragment zvukové instalace pro Monument zahrádkářské kolonie Petra Stibrala v parku Jindřicha Chalupeckého a Jiřiny Haukové ve Vršovicích před nádražím. Monument-socha je vlastně dřevěná boudy prorostlá se siluetou černého bezu, vytvořená ze starých prken. Na nedalekém kopci Bohdalec jsou zbytky bývalé chudinské osady Sedmidomky a Slatiny, kde jsou dnes zahrádkářské kolonie, žijí zde skupiny bezdomovců. Blíží se projekt přestavby oblasti Slatiny, kde vznikne moderní sídliště. To znamená zánik dalšího ostrova svébytného propojení městské zástavby a přírody v Praze. Petr Stibral žije v rodinné vile v svahu naproti Michelské plynárny. Sochařským intervencím do této oblasti bývalé periferie se věnuje mnoho let. Zvuková koláž, tiše pronikající z interiéru monumentu-boudy asociuje okolní zvukovou krajinu se kterou se propojuje: hlasy fanoušků z nedaleké Bohemky, vrkání holubů, štekání psů, rozhlas.
součást festivalu: https://2022.festivalm3.cz

Poznámky

přehrávač za den někdo ukradl, takže tam momentálně nic nezni..