Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Tajemný drone v budově Českého rozhlasu

Autor: Phaerentz (Petr Ferenc)
Odesláno: 2014-11-12
Nahráno: 2014-11-11
Práva: Creative Commons Licence

Zní tam už pár měsíců...