Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Před Loretou

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2014-11-19
Nahráno: 2011-11-02
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: loreta.mp3

Okolo Lorety panuje nálada, která připomíná atmosféru nizozemských, nebo vlámských středověkých měst. Zvonů objednal Eberhard z Glauchova také u amsterodamského zvonaře Claudy Fremyho, žáka věhlasného mistra Heymonyho. Hodinář Petr Neumann v průběhu několika měsíců zvonkohru sestavil, napojil na hodinový stroj věže v průčelí budovy a vytvořil mechanismus pro nastavení různých melodií na principu kovového válce s kolíky, tzv. pantomúsos. Zároveň je možné ovládat srdce zvonků pomocí klaviatury o rozsahu dvě a půl oktávy. Ladění zvonků umožňuje užívat zvonkohru jako hudební nástroj.Poprvé se loretánské zvonky rozezněly nad Prahou 15. srpna 1695. Loreta je spolu se zvony katedrály na Vyšehradě nejhudebnější pražská stavba.

Kamenná křídla komusi,
kdo už víc létat nemusí,
kdo z tíhy svého podstavce
nemusí myslit o lásce,
kdo viděl kolem Lorety,
jež trčí tu tak omšelá,
už kráčet víc než staletí,
jež rodila se, umřela.
Jaroslav Seifert