Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Konec žab na Šibeničáku

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2012-11-25
Nahráno: 2012-11-18
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 121125092656.mp3

Na Vrchu sv. Kříže neboli Na Parukářce bývalo popraviště, a proto se mu dodnes říká také "Šibeničák". Donedávna taky žila žabí populace, přesněji komunita ropuchy zelené - bufo viridis. Vrch míval kolem sebe a v sobě dost vody: několik pramenů a ze západní strany vrchu byl dokonce zatopený lom. Tragédii pro žáby bylo zavezení "Rybníčku" v osmdesátých letech a výstavba sportovního hřiště. Výskyt ropuchy zelené, kromě malého pruhu na severu kopíruje pozemek, který donedávna ležel ladem, jde o izolovanou populaci žijící na jihovýchodním svahu Vrchu svatého kříže směrem k Pitterově ulici a Olšanské. Vegetace na tomto pozemku byla ještě donedávna tvořena rozsáhlým nízkým náletovým porostem a několika vzrostlými stromy. Ve spodní části lokality bylo ještě vloni několik míst mokřadního charakteru, kde byla často zastoupena vrba jíva. Tam, kde se voda držela celoročně, byl mokřad a rákosiny, kde rostl rákos obecný a orobinec úzkolistý. Díky spletitosti porostu v horní a blátivému podloží ve spodní části tady žila populace ropuch víceméně nerušena. Současný stav pozemku je kromě několika zanechaných stromů vzat holosečí, terén je rozježděný s náletovou vegetací, pouze v centrální části zůstala na několika metrech čtverečných relativně neporušená kaluž s fragmentem rákosin. Sportovní areál je ve stavu dokončovacích prací, přestože 13.2. 2011 občanské sdružení Krásná žába podalo návrh, aby lokalita Parukářka byla chráněna formou "registrovaného významného krajinného prvku" - viz § 6 ZOPK a stavba sportovního areálu byla pozastavena. 22.11.2012 zveřejnilo o.s. krásná žába zprávu, že žabí jezírko, kde žily ropuchy zelené je zaváženo. Majitelem a investorem sportovního areálu je společnost Ortenaria a.s.http://www.krasnazaba.org/p.s. žáby na nahrávce nejsou ropuchy zelené, ale to snad nevadi..