Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Na Slovanech, Emauzy

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2009-01-24
Nahráno: 2008-08-23
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 090123215719.mp3

Gotický chrám Panny Marie a slovanských patronů, součást benediktýnského kláštera. Ranní bohoslužba pro několik věrných oveček. Zvuk zajímavější u vchodu, kde se do něj vdírá Praha směrem od řeky a od Hradčan.Původně se klášter nazýval Na Slovanech, protože tady působili slovanští řeholníci. Druhé jméno se odvozuje od doby, kdy se při jeho vysvěcení v roce 1372 předčítala část evangelia o zjevení Ježíše Krista učedníkům cestou do Emauz, a toto biblické jméno se poté ujalo.V klášteře vznikla hlaholská část tzv. remešského evangeliáře, na který od r. 1547 až do 18. století při korunovaci přísahali francouzští králové.Chrám byl poničen při bombardování Prahy v roce 1945. Rekonstrukce byla dokončena teprve v roce 2003.Celé místo kolem kostela je trochu tajemné a nově postavené věže ve tvaru plachet mu dodávají trochu nepatřičnou atmosféru.