Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Sv. Ignác, Karlovo náměstí

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2009-01-24
Nahráno: 2009-01-23
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 090123220329.mp3

Dočasné ticho v kostele sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí. Kostel bývalé koleje Tovaryšstva Ježíšova má zlatou mandorlou na štítě. Ta svítí i bez neonů a elektřiny, když na ni dopadne ráno slunce, jak měli jesuité dobře vymyšleno. Vlastně nevím jestli je to Marie, nebo Svatý Ignác, kdo tam přehlíží park a provoz na Karláku. Kontemplativní klid uvnitř přeruší mobilní telefon a všudypřítomné cinkání tramvají a sirény. Na Karláku bývalo popravčí místo a postava v mandorle musela být svědkem různých událostí.