Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

V noci sedím u sv. Štěpána

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2011-08-27
Nahráno: 2011-08-25
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 110825181226.mp3

Kostel sv. Štěpána. Jsou tu uloženy ostatky sv. Štěpána, které Karel IV koupil v Římě a daroval je kostelu. Při slavnostech byl prý ukazován kámen, kterým byl sv. Štěpán ukamenován. Od kostela patrně směrem nahoru až k novoměstským hradbám byl hřbitov, snad největší v Praze, který měl původně sloužit poutníkům, kteří zemřeli na cestě za svatými ostatky. Nad kostelem je zbytek zahrad a ulice, Na Rybníčku, kde byl skutečně rybník, ze kterého tekl potok Školskou ulicí.