Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Nová Perla 2084

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2017-08-07
Nahráno: 2017-06-30
Práva: All rights reserved.

Kousek z dramatického čtení neoorwelliánsky pitoreskního scénáře hry Míloslava Vojtíška neboli S.d.Ch. Groteska 2084 je dystopická sci-fi o místopisu podhradí Karlštejna v epoše druhého národního obrození. Krčmář pan Severin a jeho pověrčivá matka rozmlouvají s dvojicí podařených pytláků. Knižku vydal v roce 2044 Divus v omezeném nákladu a navíc s reprodukcí obrazu Martina Kuriše na obálce.
Účinkovali: Míla Vojtíšek (S.d.Ch.) jako VANĚK HUDL, Ivan Mečl jako KRČMÁŘ SEVERIN, Filip Turek jako JAN KRUPIČKA, Sylva Hampalová jako MATKA, František Nikl jako VYPRAVĚČ, Luboš Svoboda jako scénický zvuk.
Nová Perla - podle fiktivního města z románu Alfréda Kubína Země snivců - dlí v bývalé papírně ve Vraném nad Vltavou, hnedle pod Zvolskou homolí a přehradní hladinou.

Papírnu na místě bývalého mlýna v roce 1838 postavil pražský tiskař a nakladatel pan Bohumil Gottlieb Haase von Wranau, jehož rodina vlastnila tiskárnu až do druhé světové války, nebo snad do roku 1948, kdy byla znárodněna a přejmenována na Papírny Vladislava Vančury. V roce 1853 přistavěl Bottlieb tiskárnu, ve které se tiskly rakousko-uherské bankovky. Dům, kde byly bankovky zpracovávány stojí dodnes. Papíry byly prodávány do celého světa a specialitou byly zejména tenké tiskové a technické druhy papíru, ze kterých se vyráběly třeba bible, nebo kondenzátory. Poslední velká rekonstrukce papírny proběhla v roce 1965. Postupně bylo v provozu 6 papírenských strojů s následnou úpravou papíru hlazením, řezáním do rolí, tenkých nebo úzkých svitků, nebo na archy. V roce 2000 běžely ještě tři papírenské stroje a v září 2000 zastavil majitel provoz strojů, dělníci byli propuštěni a továrna řízeně vytunelována. Kotelna byla kvůli vytápění bytových domů v provozu do dubna roku 2001. Některé prostory byly pronajaty, převážně jako skladovací, mnoho zpracovatelských strojů bylo demontováno a odvezeno do šrotu. Budova mechanických dílen a mazutová kotelna prodány firmě Klimaservis Sůva. Povodně v srpnu 2002 celý komplex papírny zatopily. Prodejní cena celého komplexu byla před povodní asi 40 mil. Kč. Italský podnikatel koupil pozemek, strojní zařízení úpraven, papírenských strojů, přípraven vodolátek apod., nechal část zařízení vybourat a odvézt do šrotu. Divus si od něho pronajímá budovy asi od roku 2014 jako prostor pro separatistickou autonomní Národní galerii.

Spisovatel, dramatik a loutkář S.d.Ch je jedním z kmenových autorů nakladatelství Divus.