Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Varhany v Kostele U Salvátora

Autor: lloyd (Lloyd Dunn)
Odesláno: 2013-09-09
Nahráno: 2013-09-07
Práva: Creative Commons Licence

Původně luteránský kostel vystavěný v letech 1611-1614 Janem Kryštofem z Graubündenu. V roce 1626 se kostel stal součástí kláštera paulánů (minimů). Klášter byl zrušen v roce 1784. V 17. a 18. století byl kostel zbarokován a roku 1720 k němu byla přistavěna věž. V 19. století byly dobudovány boční prostory kostela. Po několikaletém úsilí od zahájení přípravných prací, bylo v roce 2010 dokončeno restaurování kostelních varhan. Jedná se o jedny z největších mechanických varhan v Čechách.

http://nula.cc