Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Peter Kubelka antifona a emblem

Tagy: fim školy
Autor: milos (Miloš Vojtěchovský)
Odesláno: 2018-12-26
Nahráno: 2016-02-20
Práva: Creative Commons Licence

Kubelka v přednášce na Famu mluví o Antifoně. Termín "antifona" pochází z církevní hudby a znamená „proti-zvuk“, v užším smyslu krátké zvolání, odezvu v sborové skladbě, nebo v předčítání žalmů.Hodí se pro film, reflektující starší film a vychází z Kubelkova pojetí kinematografie jako jisté formy liturgie. "Antifona je ve skutečnosti starší než lidstvo,protože ptáci, žáby, nebo cikády tak komunikují miliony let. A antifonu najdeme i v naší každodenní komunikaci, například v opakování pozdravu "jak se máte?" Antifona je součást rozsáhlejšího Kubelkova díla "Monument Film", prezentovaného buď jako dvojprojekce (Antifona a Arnulf Rainer - vedle sebe, nebo překrývající se), nebo jako instalace samotného filmového materiálu. Kubelka považuje Monument Film za vyvrcholení jeho - k dionýzským principům- směřující kinematografie. Na fotce Kubelka z filmu Martiny Kudlacek.