Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Lom Požáry

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2018-04-21
Nahráno: 2018-04-15
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: pozary1.mp3

Když jdete od Holyně podle trati k Řeporyjím, dojdete k ruinám bývalého sídla těžařské firmy Biskup, Kvis a Kotrba. Přes koleje uvidíte vstup do dvou tunelů, vedoucích do prostoru zrušných vápencových lomů. Jeden je zasypaný. Ještě v 70 letech v amfiteátru ležely koleje a stálo tam několik vozíků, které se daly použít jako horská dráha na Matějské. Vpravo přes navážku lze přejít do bývalého těžebního prostoru Vokounka, kde je jezírko s průzračnou vodou. Pokud se vydáte dál od zřícených budov vápenky údolím kolem bývalého válcového mlýnu Truneček, za závorou vlevo je vchod do dvou lomů Na Požárech, spojených štolou. Jde mimo jiné o slavnou geologickou lokalitu, která také posloužila jako scéna bitvy Vontů televizního seriálu z roku 1969 Hynka Bočana. Jeden vontský bojovník nedodrží úmluvu a místo pytlíku s vápnem, nebo se sazemi hodí kamenem, zasáhne Roberta Komoura - jednoho z vůdců a ten padá mrtev k zemi. Status památky zakotvuje právo pro badatele k volnému odběru vzorků, ale badatel musí prokázat výzkumný záměr. Jestli Vontům není jisté.

Nahrávka začíná průchodem tunelem do lomu Požáry 1 a kombinuje atmosférou kamenitého břehu jezera.