Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Požáry

Creator: milos (Miloš Vojtěchovský)
Submitted: 2018-04-21
Recorded: 2018-04-15
Licence: Creative Commons Licence
Download: pozary1.mp3

Když jdete od Holyně podle trati k Řeporyjím, dojdete k ruinám bývalého sídla těžařské firmy Biskup, Kvis a Kotrba. Přes koleje je vstup do dvou tunelů, vedoucích do prostoru zrušných vápencových lomů. Ještě v 70 letech v amfiteátru ležely koleje a stálo několik vozíků, které se daly použít jako horská dráha na Matějské. Vpravo přes násyp lze dojít do bývalého těžebního prostoru Vokounka, kde je dnes jezírko s průzračnou vodou. Pokud se vydáte dál od zřícených budov vápenky údolím kolem opuštěného válcového mlýnu Truneček za závorou narazíte na vchod do dvou lomů Na Požárech, spojených klenutým dopravním tunelem a štolou. Jde o slavnou geologickou lokalitu, která posloužila jako scéna pro bitvu Vontů z roku 1969 Hynka Bočana v seriálu Záhada hlavolamu.