Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Restaurace u Rozvařilů

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2008-07-14
Nahráno: 2008-04-10
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 080710162705.mp3

5 patro obchodního domu Bílá Labuť ( www.bilalabut.cz ), obdivovaná stavba architekta Jana Gillara postavená v letech 1937 až 1939. Obchodní dům dnes hostí lidovou jídelnu/samoobsluhu s názvem U Rozvařilů. Kantýna nese jméno zrušeného proslavného bufetu a lokálu který byl naproti přesulici, v paláci Archa. Bufet byl zrušen po 70 letech provozu v dubnu 2008. 5 patro Bílé Labutě, pokud se nepletu, se kdysi honosilo luxusním bufetem určeným pro nedělní kulinářské návštěvy lepších pražských rodin. Obchodní dům Bílá Labuť je dnes ve srovnáním s novými kapitalistickými "šopingmoly" skanzenem, obsahujícím zašlou funkcionalistickou předválečnou eleganaci, socialistický sortiment a postsocialistický nevkus. Věřím, že se podaří zachytit zvuk rotující konstrukce siluety znaku Bílé labutě na střeše budovy, symbolu nočního života Prahy 20 století. Bílá labuť se tehdy neochvějně otáčela nad městem a byla vidět ze všech okolních návrší.