Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

knihovna Akademie Věd ČR

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2008-07-14
Nahráno: 2008-06-23
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 080710170409.mp3

Knihovna Akademie věd ČR na Národní třídě naproti Národnímu divadlu. Vzdušná do všech stran se otevírající dvorana s dvojitým skleněným zastřešením, osvětlení čtyřmi svítidly v podobě váz na mramorových soklech a dokonce teplovzdušným topením v podlaze. Alegorické sochy nesou galerii ve dvoraně a lvy na schodišti vestibulu jsou od J.V. Myslbeka. Když jsem tady nahrával, bylo zde jen několik studentů a badatelů. Jeden z nich spal a chvilkami jemně chrápal. Bohužel se vzbudil, když jsem začal nahrávat. knihovna AV