Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

zkouška sirén

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2008-07-19
Nahráno: 2008-07-02
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 080705142743.mp3

Každou první středu v poledne v měsíci probíhá zkouška sirén v Praze. Nahrávka pochází z Vítkova 2.července 2008.Zdrojem zvuku je "ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování se na základě vyhlášky Ministerstva vnitra ČR". Od října roku 2002 tedy po záplavách byla zkouška sirén obnovena. Zvukový systém je dálkově spuštěn z operačních a informačních středisek jednotlivých Hasičských záchranných sborů krajů. Na území Prahy je varovný signál šířen prostřednictvím 421 sirén. Z toho je 242 elektrických sirén celoplošného systému varování v majetku státu, které jsou schopné generovat pouze akustické signály. Dalších 179 elektronických sirén je majetkem města a tvoří autonomní systém umožňující poskytnout i hlasovou informaci o povaze a druhu hrozícího nebezpečí a způsobu ochrany před takovým nebezpečím. Staré rotační sirény jsou postupně nahrazovány elektronickými. Cílem nahrávek bude zachytil prostorový dojem zachycující unisono všech pražských sirén.hasici krizove situace www.jmarcoz.com/sirens/sirenarchive.htm