Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Rokytka u Běchovic

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2023-12-27
Nahráno: 2023-12-27
Práva: Creative Commons Licence

Hučení dopravy z mostu vedoucího přes Počernický rybník a projíždějící vlaky naproti. Občas z mokřiny zazní něčí pískání.. možná jsou to lysky? Na Jednou zavolá cosi odněkud volavka. Jen jsem nerozuměl co chtěla říct..