Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Rudolfova štola

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2013-05-20
Nahráno: 2013-05-12
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 130518004815.mp3

Rudolfova štola byla vyražena, aby dovedla vodu z Vltavy do Královské obory. Ražba byla zahájena na příkaz císaře Rudolfa II. v roce 1583, pod vedením vrchního hormistra království Českého Lazara Eckera ze Srefnkelzu a práci prováděli horníci z Kutné Hory. Původní plán předpokládal vyhloubení 5ti šachet, z důvodu vysokého přítoku spodních vod byla ale šachta č. 3 zastavena a zasypána. Původně byla štola opatřena výdřevou, později vyzdívána, poslední rekonstrukce byla provedena v letech 1989 - 1991. Štola začíná na levém břehu Vltavy u Štefánikova mostu v domku "Havírně" a vede v přímém směru do Stromovky, kde končí u Šlechtovy restaurace v domku, kde jsou umístěna čerpadla. Délka štoly je 1102 m, průměrná šířka 0,7 - 1,2 m, výška 2 - 3 m. Jsou do ní zaústěny čtyři šachty, jedna nebyla dohloubena. Plně průchozí jsou dnes pouze dvě šachty - druhá a pátá. Ze sklepa domečku nedaleko vchodu do štoly vychází hluk vodního čerpadla.