Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Ve Studiu Hrdinů

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2013-05-21
Nahráno: 2013-05-09
Práva: Creative Commons Licence

Fragment nahrávky ze setkání s hercem a psychologem Ivanem Vyskočilem ve Studiu Hrdinů ve Veletržním paláci, programové řady Studia Hrdinů "Možnosti alternativy", kde mají být představeny veřejnosti některé legendy českého alternativního divadla. Moderátorem byl kritik Vladimír Hulec. Ivan Vyskočil, který už téměř neslyší, mluvil hodinu a půl víceméně formou monologu. Obsahem této části byla Vyskočilova účasti v šedesátých letech na psychiatrickém kongresu ve Vídni, kam jej pozval prof. Ferdinand Knobloch, proponent tzv. integrované psychoterapie a psychodramatu, což je jedním z inspiračních zdrojů pro "dialogické jednání" Ivana Vyskočila. Dále vzpomínal na setkání s Fridrichem Durrematem, možnosti emigrovat, Divadle Na zábradlí, spolupráci s Pavlem Boškem, studiích na HAMU, o práci v pasťáku, setkání se svou ženou během stopování na Slovensku, atd.
foto: Jan Bartoš