Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Kostel svatého Jana na Skalce

Autor: jirina (Jiřina Drahošová)
Odesláno: 2013-05-27
Nahráno: 2013-05-25
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 130525004026.mp3

Kostel sv. Jana Nepomuckého Na Skalce byl kdysi založen jako kaplička na původní vinici Skalka. V roce 1691 ji založil na dolním konci Karlova náměstí mniši z nedalekého kláštera Na Slovanech. V roce 1706 bylo při kapli ustanoveno bratrstvo pod ochranou Panny Marie ke cti Jana Nepomuckého, svatořečeného v roce 1729. Protože kaple byla moc malá, rozhodli se představení bratrstva vystavět na stejném místě větší kostel a vypracováním projektu pověřilo Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Základní kámen byl položen v roce 1730 a kostel byl dokončen o osm let později. Ke kostelu patří zahrada, kde jsou pravidelně pořádány výstavy skalniček. Dnes kostel patří pražské německé komunitě.