Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Kostel svatého Petra na Poříčí

Autor: jirina (Jiřina Drahošová)
Odesláno: 2013-05-27
Nahráno: 2013-05-25
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 130525010054.mp3

Nahráno na Noc Kostelů.
Kostel sv. Petra na Poříčí byl postaven ve druhé polovině 12. století jako románská bazilika. Má dodnes dochované, goticky přestavěné dvouvěžové průčelí. Chrám původně sloužil jako farní kostel zaniklé osady Poříčí, která byla za hradbami. Okolo r. 1200 byl ke kostelu uveden řád německých rytířů, který zde založil své sídlo a špitál. Královna Konstancie Uherská o něco později vykoupila nemovitosti a polnosti a darovala je nově se konstitujícímu českému rytířskému řádu křižovníků s červenou hvězdou, který založila její dcera Anežka. Kostel se dočkal několika gotických přestaveb a na začátku 14. století zde byla postavena farní škola. V období husitství zavedl křižovnický farář Mikuláš unikátní způsob svatého přijímání, když kromě katolického přijímání u hlavního oltáře probíhalo i přijímání pod obojí u oltářů bočních. V roce 1419 byli křižovníci z kostela vyhnáni a nahrazeni kališnickými knězi. Dnes je kostel ve správě Křižovníků s červenou hvězdou, kteří sídlí v konventu v Platnéřské ulici. Nahráno během Noci kostelů, kdy byla vystavena černá roucha mistrů a velmistrů řádu s ostře červenou kvězdou na prsou a na zádech.