Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Sirény a triga

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2016-12-10
Nahráno: 2016-11-10
Práva: All rights reserved.

Dvě trigy na uzdě okřídlených bohyň Viktorií, třímajících ve zdvižené paži něco, co vypadá zdálky jako preclík, se nehnutě řítí ze střechy Národního divadla směrem k Vltavě dlouhých 105 let. Jejich autor Bohuslav Schnirch zemřel v roce 1901 ale trigy odlité podle modelu v bronzu byly na Národní divadlo umístěny až deset let po jeho smrti. Vlastně: koně a vozíky jsou Schnirchovy a dvojice Viktorií vysochal Ladislav Šaloun podle modelu manželky Julie. Původní modely shořely během požáru a Schnirchovi se je nepodařilo zachránit a musel se z hořící budovy prý spustit po hromosvodu.Trigy jsou pochopitelně duté a musí rezonovat. Jsou dobře viditelné a ve větru potenciálně i slyšitelné z protějšího Lažanského paláce. Křížovatka Smetanova nábřeží a Národní je akusticky ovádána dopravou a obě Viktorie musí pěkně brnět broznové uši. Nahrávka z jednoho ze střeších oken mířících k Národnímu divadlu vznikla první větrnou středu měsíce přesně v poledne, kdy nad celou Prahou pravidelně zazní táhlé kvílení poplašených Sirén. Z internetu mluví náhodou právě Isabelle Stengers.