Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Zvuk vršovického majáku Na Kovárně

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2022-04-03
Nahráno: 2022-04-03
Práva: Creative Commons Licence

Každou neděli znějí vršovické zvony jako pozvání na raní mši. Husitské zvonění končí s odbíjením 10. hodiny z věže vedlejšího římskokatolického barokního kostela sv. Mikuláše. Husův sbor (dnes na Moskevské) byl postaven v roce 1930 na rohu ulice Palackého a náměsti Na Kovárně, což bylo uprostřed starých Vršovic, kde byl kostel, hřbitov a patrně kovárna. Návrh vypracoval pražský architekt Karel Truksa. V září 1929 proběhlo slavnostní položení základního kamene, který darovala obec táborská Vršovickým bratrům a sestrám přímo z Kozího hrádku u Sezimova Ústí a v srpnu 1930 vztyčili na věži kalich. 19. září byly do věže zavěšeny zvony pojmenované dr. Karel Farský, Jan Hus, Jan Amos Komenský a Růžena. Původně stál na kalichu dvouramenný kříž, po opravách fasády v roce 1978 upraven na jednoramenný. Budova měla a má kromě bohoslužebné síně i další využití jako je kolumbárium, byty pro farníky, prostory Vršovické záložny a divadlo. Pozoruhodný je prostor divadelního sálu s kapacitou 295 diváků. Vršovický sál kromě dvou galerií a prostoru pro orchestr poskytuje zázemí pro technický provoz, zkušebny, šatny, maskérny a kanceláře administrativy divadla. Jiráskovo Vršovické divadlo bylo až do roku 1965 vyhlášenou pražskou divadelní scénou. Dnes je zde divadlo MANA a mimo jiné kavárna. Tvar věžě má připomínat maják, představující bezpečný přístav uprostřed rozbouřeného moře.

V neděli před desátou nad Vršovicemi znějí společně zvony z kostela sv.Václava a z Husova sboru na Vinohradech. Ty nejsou na nahrávce slyšet. Večer se věž s hranatým kalichem rozsvítí a vypadá to, jakoby se nad Vršovicemi vznášel jakýsi protestantský monitor.