Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Hráči squashe v hale

Autor: ken (Ken Ganfield)
Odesláno: 2012-01-25
Nahráno: 2011-12-11
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 120124000449.mp3

Myslím, že sportovní zařízení mají zcela jedinačné zvukové prostředí, kde je možné skoro okamžitě rozpoznat o jaký sport jde. Takové prostory jsou v různých místech města. Zvuky lidí, věnujících se sportu se odrážejí od zdí a podlah hřišť a bazénů. V nahrávce z haly squashe je slyšet nezměnitelné skřípání gumových bot na podlaze, odrazy míčků od zdi a těžce dýchajících hráčů.