Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Parník Vltava - manévry ve zdymadle 2

Autor: laso (Stanislav Abrahám)
Odesláno: 2015-08-30
Nahráno: 2015-08-30
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: parnikzdymadlo2.mp3

V nahrávce je možné slyšet signály, které dává kapitán z můstku do strojovny v podpalubí. Signály při manévrování ve zdymadle na hrázi Vrané n. Vltavou.