Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Parník Vltava - píšťala

Autor: laso (Stanislav Abrahám)
Odesláno: 2015-08-30
Nahráno: 2015-08-30
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: parnikpistaly.mp3

Zvuk píšťaly slyšitelný ve strojovně.