Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Stella Alchimica na Bílé hoře.

Tagy: kroky děti
Autor: milos (Miloš Vojtěchovský)
Odesláno: 2019-01-25
Nahráno: 2019-01-07
Práva: Creative Commons Licence

V roce 1555 na Bílé hoře na půdorysu šesticípé Davidovy hvězdy nechal rakouský arcivévoda Ferdinand I. postavit podle svých nákresů jeden z pražských "filosofických príbytků", nazývaný také Stella Alchimica - neboli Alchymická hvězda. Vévoda se zajímal živě o magii a alchymii, (podobně jako později císař Rudolf II) a stavbu nechal postavit podle svých přesných výpočtů a symbolického scénáře. Letohrádek měl akumulovat a vyzařovat vesmírnou energii, struktura odpovídala heliocentrické představě o kosmologickém systému z poloviny 16. století: půdorys ve tvaru hexagramu znamená propojení dvou rovnostranných trojúhelníků - což je dvojice protikladných mocností zaklesnutých a neutralizovaných ve vzájemné rovnováze. Každé podlaží představovalo pak jeden ze čtyř základních živlů: podzemí Letohrádku odpovídá mocnostem Země, přízemí s pěti paprskovitými místnostmi patří Vodním bytostem. První patro je zasvěceno Vzduchu a poslední - s jedinou místností sálem - bohužel trochu necitlivě přestavěné v polovině 20. století Pavlem Janákem - pak Ohni. Velice zvláštní akustika prvního patra jakoby tu mystickou a esoterickou Ferdinandovu myšlenku vzdušných bytostí dokazovala.

literatura: Martin Stejskal: Hvězda (Pokus o vymezení letohrádku jako filosofického obydlí) vydal Volvox Globator v roce 1994.a Stella alchimica (Skrytý význam výzdoby letohrádku Hvězda podle podání starých hermetických autorů) vydalo nakladatelství Malvern v roce 2015.