Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Povídka o Meluzíně v Normě

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2021-12-05
Nahráno: 2021-08-11
Práva: Creative Commons Licence

Na vesnici kdysi lidé na Štědrý večer prý do vzduchu pro Meluzínu házeli hrst mouky, případně pro ní do misky na zápraží sypali mouku. Říkalo se, tak utiší její nářek, protože bude mít čím nakrmit své hladové a promrzlé děti, které s ní v povětří někde kolem poletují. Také Bohu větru Stribogovi nabízeli lidé mouku a kousek chleba, protože se věřilo, že mocnosti nebe pomohou následující rok s úrodou, vlastně s dostatkem sněhu a deště, aby byla dobrá úroda. Meluzína byla dcera člověka a víly, prý měla občas hadí ocas a její manžel ji v této podobě nesměl spatřit. Možná že v supremarketech za pokladnami sedí někdy také nějaká Meluzína, dolní část těla mají ukrytou.