Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Strahov, vítr ve stožárech

Autor: peter (Peter Cusack)
Odesláno: 2010-03-11
Nahráno: 2008-12-04
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 100308070750.mp3

Zimní větrný den na stadionu Strahov. Zvuk větru a pohybujícího se lanka, na vlajkových stožárech zachycený kontaktním mikrofonem. Stožáry jsou rozmístněné kolem obrovské, téměř opuštěné betonové budovy, postavené v roce 1929 jako tehdy největší sportovní stadion světa.