Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Pražská mobilní zvonohra na Jižním městě, Vánoční koncert 2007

Autor: lindovsky (Jiří Lindovský)
Odesláno: 2012-12-17
Nahráno: 2007-12-18
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 121216181022.mp3

Pražská mobilní zvonohra je velký (57 zvonů) koncertní nástroj z roku 2001 od zvonaře P. R. Manouška, který je umístěn na nákladním voze (celkem 21800 kg) a tudíž převozitelný. Jeho historie je dost dramatická a je obdivuhodné, že Manouškovi dílo přecejen dokončili. Pravidelně se zvonohra objevuje kolem Vánoc mezi paneláky na Jižním městě. Na nahrávce hraje Radek Rejšek uprostřed noci a děsivého mrazu posluchačům v čepicích a rukavicích 'Summertime'.