Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Pod Hlávkovým mostem

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2013-07-19
Nahráno: 2013-07-19
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 130718193323.mp3

V roce 1912 byl otevřen na místě původního dřevěného mostu, (který byl postaven hlavně kvůli ústředním jatkám v Holešovicích) Hlávkův most. Most a komunikační systém spolu se stanicí metra Vltavská tvoří zvláštní svět sám pro sebe. Propojený labyrint temných podchodů a lávek vedoucích nahoře přes výpadovky. Pod mostem na náplavce našlo úkryt několik bezdomovců, které je slyšet na nahrávce. Na holešovické straně se tyčí dvojice bizarních atletických sousoší Jana Štursy - objímající se nudisté, představující Práci a Humanitu. Reliéfy na obloucích jsou od Bohumila Kafky a Ladislava Kofránka. Na bocích mostu nad pilíři jsou rozmístěny medailony – podobizny 12 radních od Josefa Mařatky a Otty Guttfreunda. Mezi nimi je mecenáš Josef Hlávka, vytrvale zírající na Vltavu.

Nahráno v Mezinárodní den naslouchání worldlisteningproject.org