Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Divoká Vltava - budoucnost

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2021-03-01
Nahráno: 2021-03-01
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: trojaedit.mp3

Velká jarní voda pod lávkou v Tróji. Obraz Vltava pod Prahou namaloval Antonín Chittussi kolem roku 1885. Ukazuje jak asi vltavské řečiště vyhlíželo před technickou úpravou náplavky a výstavbou jezu. Břehy byly mírně sklonité, vidíme členité přechody a vrbové porosty na povodněmi rozrušených březích. Část probíhajícího projektu Institutu plánování IPR pro Trojskou kotlinu se jmenuje Divoká Vltava a má zlepšit protipovodňovou ochranu Zoologické zahrady, podpořit lokální biodiverzitu a vytvořit přírozený povodňový park. K protipovodňové ochraně má příspět rozšíření koryta řeky, uměle vytvořené štěrkové ostrůvky a „bezpečnostní průleh“ napříč Císařským ostrovem. To bude snížený travnatý příkop s korytem, tůněmi a brody, převádějící vodu z plavebního kanálu u Stromovky do hlavního koryta v Troji. "Průleh" má být příkladem morfologie korytní a nivní krajiny, tak jak Vltava pod Prahou asi vypadala do začátku 20. století. Studii Divoké Vltavy bude schvalovat pražská Rada v létě 2021.

https://www.iprpraha.cz/cisarskyostrov