Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Bees in Jinonice

Creator: jans (Jan Šmejkal)
Submitted: 2008-09-06
Recorded: 2008-09-04
Licence: Creative Commons Licence
Download: 080904215237.mp3

Jinonice - bushes along the road to Prokopské údoli