Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Water in the Kinský Garden

Creator: jans (Jan Šmejkal)
Submitted: 2008-09-06
Recorded: 2008-08-29
Licence: Creative Commons Licence
Download: 080904220341.mp3

watch the image while listening