Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Voda v zahradě Kinských

Autor: jans (Jan Šmejkal)
Odesláno: 2008-09-06
Nahráno: 2008-08-29
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 080904220341.mp3

Při poslechu se dívejte na fotografii.